REGULAMENT
”FESTIVALUL DUNĂRII 2023”

1.     INTRODUCERE 

1.1.Prezentul Regulament al ”Festivalului Dunării 2023” (denumit în continuare „Regulamentul”) se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului ”Festivalul Dunării 2023” (denumit în continuare „Festivalul”), organizat și desfășurat de către Asociația Mai Mult Verde în colaborare cu Asociația H2Org (denumite în continuare ”Organizatorul”) și conține prevederile minime pe care fiecare voluntar, invitat, colaborator sau participant al evenimentului (denumiți în continuare „Participantul” sau „Participanții”) se obligă să le respecte. 

1.2.Festivalul va avea loc în zilele de 23, 24, 25 iunie 2023 în Jud. Călărași, Mun. Călărași, Plaja Tineretului. Datele în care Festivalul va avea loc pot fi modificate unilateral de Organizator și/sau Festivalul poate fi anulat, din motive care țin de imposibilitatea organizării în condițiile dorite, sau în caz de forță majoră sau caz fortuit astfel cum sunt definite de normele legale în vigoare, sau în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. 

1.3.Organizatorul are dreptul de a modifica în mod unilateral Regulamentul, fără notificare prealabilă către Participanți. Dacă Regulamentul se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site-ul Festivalului (www.festivaluldunarii.ro). Organizatorul precizează că Regulamentul poate fi modificat chiar și imediat înainte de Festival și recomandă Participanților să verifice eventualele modificări ale Regulamentului pe site-ul Festivalului, anterior participării efective în cadrul Festivalului. 

1.4.Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată. 

1.5.Regulamentul poate fi găsit pe site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro și va fi afișat inclusiv la intrarea în perimetrul Festivalului și în alte zone publice din cadrul Festivalului. Prin participarea la Festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte Regulamentul. 

2.     REGULI GENERALE DE ACCES LA FESTIVAL 

2.1. Intrarea în Festival se face în mod gratuit, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute de prezentul Regulament. 

2.2. Fiecare Participant la Festival trebuie să aibă la el un act de identitate valabil, conform legislației în vigoare, pentru verificarea vârstei, respectiv, dacă este cazul, orice alte documente/declarații de acces necesare potrivit prezentului Regulament. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta actul de identitate și documentele de acces. 

2.3.Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile special amenajate și la orele stabilite de Organizator și comunicate pe site-ul Festivalului (www.festivaluldunarii.ro). 

2.4.Pentru a asigura desfășurarea Festivalului în condiții de siguranță Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectelor ce pot fi aduse în perimetrul Festivalului, de a limita sau interzice accesul anumitor persoane în perimetrul Festivalului, respectiv de a impune orice alte măsuri considerate necesare și oportune de către Organizator. În acest sens, prin prezentul Regulament se prevede, în mod deosebit, faptul că: 

 • este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:

 • droguri, substanțe psihotrope, medicamente, spray-uri (este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături – uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de orice alt document  înlocuitor acesteia și sunt în cantitatea maximă recomandată zilnic);

 • sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);

 • artificii, lasere;

 • cuțite, arme, obiecte contondente (este permis accesul cu selfie stick-uri - de dimensiuni mici și din materiale ușoare);

 • articole pirotehnice (este permis accesul cu brichete);

 • materiale inflamabile sau explozive (este permis accesul cu baterii externe);

 • băuturi alcoolice;

 • orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți;

 • umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);

 • role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte bunuri similare;

 • materiale publicitare sau cu conținut de natură politică;

 • corturi (acestea fiind permisă exclusiv în zona de camping special amenajată), mobilier de grădină și orice alte obiecte similare;

 • drone, sisteme audio, instrumente muzicale (Este permis accesul cu aparate foto și camera de filmat, compacte).

Această listă nu este una exhaustivă, Organizatorul având dreptul de a interzice accesul în Festival în măsura în care obiectul deținut de Participant ar putea să pericliteze siguranța altor Participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Festivalului. 

Toți Participanții sunt verificați la intrarea în perimetrul Festivalului cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți Participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. Refuzul percheziției corporale sau a genților, ghiozdanelor, borsetelor etc. aflate asupra Participanților atrage interzicerea accesului în perimetrul Festivalului pentru Participant. Orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la intrarea in Festival, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele. Participantul are dreptul să se întoarcă de la controlul de la intrarea în Festival și să își lase obiectele respective într-un spațiu din afara Festivalului (mașină, hotel). În cazul în care asupra Participantului se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe psihoactive) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare 

Organizatorul anunță că orice Participant la Festival trebuie să se supună controlului atât la intrare, cât și în interior, în cazuri speciale sau la cererea echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului. De asemenea, Organizatorul are dreptul de a verifica Participantul, periodic, prin sondaj sau ca urmare a unei suspiciuni semnalate de către acesta sau a echipei de securitate și de a confisca orice obiecte interzise care vor fi identificate asupra acestuia.

 • este interzisă intrarea la Festival a următoarelor persoane:

o   aflate în stare de ebrietate și/sau sub influența unor substanțe psihoactive;

o   cu un comportament violent/agresiv, atât verbal, cât și fizic;

o   care nu prezintă documente de identitate valabile și/sau documentele de acces necesare conform prezentului Regulament;

Această listă nu este una exhaustivă, Organizatorul având dreptul de a interzice accesul în Festival în măsura în care persoana în cauză ar putea să pericliteze siguranța altor Participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Festivalului. 

 • din motive ce țin de sănătatea Participanților și eventualelor norme în vigoare la momentul ținerii Festivalului,

Organizatorul își rezervă dreptul de a:

o   interzice, limita sau stopa temporar accesul în perimetrul Festivalului, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă;

o   solicita dovezi care să confirme că starea de sănătate a Participanților le permite să participe la Festival și/sau de a aplica măsuri de verificare a stării de sănătate (e.g. prin modalități de testare rapidă, luarea temperaturii, triaj observațional, etc.) și/sau de a impune orice măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente pentru prevenirea și combaterea oricăror situații care pot pune sănătatea Participanților în pericol și de a refuza pe cale de consecință accesul Participanților la Festival; 

3.     ACCESUL MINORILOR 

3.1.Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani este permis:

 •   numai dacă aceștia sunt însoțiți de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore/reprezentant legal); sau

 • într-un cadru organizat în mod corespunzător și însoțiți de cadrele didactice, pe baza prezentării unei declarației de angajament și consimțământ parental (disponibilă pe site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro) completată de către părinte, tutore sau reprezentant legal, în original, pe care trebuie să le poarte asupra lor pe tot parcursul Festivalului și fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în perimetrul Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență; 

3.2.Accesul minorilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani se va face numai pe baza actului de identitate valabil și declarației de angajament și consimțământ parental (disponibilă pe site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro) completată de către părinte, tutore sau reprezentant legal, în original, pe care acestea trebuie sa le poarte asupra lor pe tot parcursul Festivalului si fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în perimetrul Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență. 

3.3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile. 

3.4.Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri. 

3.5.Organizatorul recomandă tuturor minorilor să vină însoțiți la Festival. 

3.6.Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii. Întreaga răspundere pentru aceștia revenind minorilor și/sau părinților/tutorelui/reprezentantului legal/cadrului de învățământ. Organizatorul atrage atenția asupra  faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații. 

4.     ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

4.1.Organizatorul recomandă tuturor persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap să vină însoțite la Festival. 

4.2.Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală. 

4.3.Cu excepția aplicării obligațiilor legale privitoare la asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap in cadrul evenimentelor de genul Festivalului, Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun incident/accident în care vor fi implicate persoanele cu handicap, întreaga răspundere revenind persoanelor cu dizabilități și/sau însoțitorilor acestora. 

5.     PERSOANELE CU AFECTIUNI MEDICALE 

5.1.Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, Participanții prin participarea la Festival declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. 

5.2.Persoanele cu afecțiuni medicale grave sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat punct de prim ajutor și pot participa la Festival numai cu însoțitor. Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Festival. Festivalul poate include și puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna femeilor însărcinate, copiilor sau persoanelor epileptice. 

6.     VOLUNTARI 

6.1.Participarea persoanelor fizice la acțiunile de voluntariat organizate de Organizator în cadrul Festivalului se va face conform legislației aplicabile în domeniu, în baza unui contract de voluntariat încheiat între un voluntar și Organizator, în temeiul căruia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. 

6.2.Selecția și recrutarea voluntarilor se va face în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în funcție de caracteristicile activității desfășurate în cadrul Festivalului, având la bază înscrierea acestora (prin transmiterea unui e-mail la adresa de contact: asociatia@maimultverde.ro) și verificarea îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: a) are vârsta minimă împlinită de 16 ani b) cunoaște limba română sau limba engleză scris și vorbit; c) are capacitatea de exercițiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat desfășurate în cadrul Festivalului (starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente); e) nu a săvârșit fapte de natura celor care sunt înscrise în cazierul judiciar; f) prezintă un comportament adecvat și are este o fire sociabilă, proactivă. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza motivat cererea de înscriere a unui voluntar. 

6.3.Voluntarii vor respecta în mod corespunzător atât dispozițiile contractului de voluntariat încheiat cu Organizatorul, cât și dispozițiile prezentului Regulament. 

7.     ZONA DE FESTIVAL 

7.1.În perimetrul Festivalului se va găsi o varietate de scene (e.g. pentru susținerea concertelor organizate și proiecția filmelor de mediu în cadrul Festivalului etc.), zone (e.g. pentru food court, pentru camping, pentru relaxare și lounging etc.) și activități (e.g. workshop-uri în natură,  discuții pe teme de advocacy, organizare de diferite sporturi de apă etc.). 

7.2.În perimetrul Festivalului vor fi marcate punctele de informare și prim ajutor. Participanții sunt sfătuiți să le identifice cu atenție și pentru informații sau ajutor să apeleze la un membru al staff-ului Organizatorului.

7.3.Membrii staff-ului Organizatorului vor fi identificați după tricourile de culoare albastră inscripționate cu logo-ul Festivalului. 

7.4.Participanții sunt obligați să respecte și să nu distrugă materialele și construcțiile de orice fel din incinta Festivalului. 

8.     ZONA DE CAMPING 

8.1.Zona de camping se află în perimetrul Festivalului, iar accesul se va face contra cost în baza unui bilet achiziționat anterior participării la Festival. Ca urmare a achiziționării biletului, fiecare Participant va primi o brățară de acces în zona de campare care va trebui prezentată ori de câte ori va intra în zona de camping. Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îi permite accesul în zonă. Pentru mai multe detalii privind costurile, modalitățile de plată și intrare în posesia brățărilor de camping se va accesa site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro

8.2.Zona de camping dispune de o limită de capacitate, sens în care Organizatorul recomandă Participanților achiziționarea biletelor pentru campare din timp. Pentru mai multe detalii privind nivelul de ocupare al zonei de camping se va accesa site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro). 

8.3.Accesul minorilor (care nu au 18 ani împliniți) în zona de camping se va face numai însoțiți de cel puțin un părinte/tutore legal/reprezentant legal sau cadru didactic însoțitor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

8.4.Minorii cu vârsta până în 12 ani neîmpliniți au acces gratuit în zona de camping. 

8.5.Pentru mai multe detalii privind data și ora deschiderii și închiderii zonei de camping se va accesa site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro. Campingul va fi deschis 24 h/zi. 

8.6.Zona de camping este îngrădită și dispune de pază 24/24h, iluminare nocturnă, fiind dotată cu toalete și dușuri, posturi de alimentare cu energie electrică și apă. Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția Participantului acces la internet.                                                                                                    

8.7.Este permisă exclusiv camparea cu corturile. Acestea pot fi fie rezervate contra cost de la Organizator, care va pune la dispoziție un număr limitat de corturi (pentru mai multe detalii se va accesa site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro), fie aduse de către Participanți. 

8.8.Corturile vor fi amplasate în perimetrele special desemnate de către Organizator. Nu se campează pe drumuri, alei, zone de acces, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cea de instalare a corturilor. Încercarea de a campa oriunde altundeva decât în zonele special desemnate poate crea un blocaj în fluxul cazărilor, ceea ce are un impact negativ asupra confortului și siguranței tuturor și acordă Organizatorului dreptul de interzice accesul Participantului în cauză în zona de camping. 

8.9.Participanții trebuie să aibă asupra lor tipul de cort potrivit numărului de persoane care vor dormi în el. Nu sunt acceptate corturi cu antreuri mari. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta instalarea în zona de camping a anumitor tipuri de corturi. 

8.10. În zona de camping nu este permisă:

a)     amenajarea de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii sau aducerea de orice generatoare de curente, aragaze, grătare;

b)    camparea cu autorulota, mașina, sau orice alte vehicule similare, fiind permisă exclusiv camparea cu corturile;

c)     aducerea oricăror obiecte interzise prevăzute de prevederile capitolului 2 – REGULI GENERALE DE ACCES LA FESTIVAL din prezentul Regulament;

d)    aducerea de mobilier de grădină;

e)     aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi;

f)      comercializare bunurilor sau distribuția gratuită a obiectelor cu scop publicitar; 

8.11.                 În zona de camping este permis:

a)     aducerea de saci de dormit, paturi, perne, izoprene, saltele autogonflabile;

b)    accesul cu mâncare, băutură (nealcoolică), apă;                                    

8.12. Organizatorul nu este responsabil pentru materialele mutate, pierdute sau furate. În acest sens, Organizatorul recomandă Participanților să nu aducă sau să lase obiecte de valoare în zona de camping.  

8.13.  Deteriorarea dușurilor, a toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral si a altor obiecte aflate în zona de camping se pedepsește, iar persoana culpabilă de aceste activități trebuie să plătească contravaloarea pagubelor. 

8.14. Pentru evitarea oricărui dubiu, toate prevederile prezentului Regulament aplicabile în perimetrul Festivalului se vor aplica în mod corespunzător și în zona de camping, în măsura în care prin prezentul capitol nu se prevede în mod expres altfel. 

9.     COMPORTAMENTUL PE DURATA FESTIVALULUI 

9.1. În timpul și în perimetrul Festivalului, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au cel puțin următoarele obligații:

·       să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora;

·       să se abțină de la desfășurarea oricărei forme de activitate economică, comercială sau publicitară (inclusiv în zona din fața intrării în perimetrul Festivalului), sau de la orice mișcări culturale sau politice, fără permisiunea prealabilă scrisă a Organizatorului;

·       să se abțină de la orice demonstrații de orice natură, dacă Organizatorul nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens;

·       să manifesteze un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului;

·       să se comporte într-un mod care să nu deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă imposibil divertismentul altor Participanți, capacitatea de a se deplasa în perimetrul Festivalului, accesul la zona Festivalului sau capacitatea de a ieși din zona Festivalului, precum și utilizarea serviciilor și/sau produselor de către alți Participanți;

·       să coopereze pe deplin la solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, în limitele legii, și să respecte instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică, siguranță) o justifică;

·       să plătească toate serviciile și produsele pentru care se percepe plată;

·       să nu distrugă elementele de mobilier, incluzând construcțiile de orice fel și să mențină curățenia în perimetrului, în mod special să nu distrugă și să mențină curățenia în spațiile verzi și/sau orice elemente care țin de ecosistem;

·       să folosească grupurile sanitare în mod civilizat și corespunzător destinației acestora;

·       să nu utilizeze focul prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) și a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul Festivalului;

·       să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise (fumatul în spațiile închise din perimetrul Festivalului este strict interzis);

·       să respecte orice alte prevederi conținute de prezentul Regulament. 

9.2.Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun vânzător din cadrul Festivalului.

 9.3.Utilizarea substanțelor calificate ca droguri sau orice alte substanțe psihoactive este interzisă în perimetrul Festivalului și se pedepsește prin lege. 

10.  MODALITATEA DE PLATĂ DIN CADRUL FESTIVALULUI 

10.1.                 În perimetrul Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține produsele și serviciile puse la  dispoziție de către Organizator sau partenerii contractuali ai acestuia. 

10.2.                 Participanții au obligația de a folosi în perimetrul Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator. 

10.3.                 Modalitățile  de plată pentru produsele și serviciile oferite în perimetrul Festivalului sunt:

·       cashless – în baza unui card special reîncărcabil care va putea fi ridicat de la stand-urile special amenajate din interiorului Festivalului în baza unui act de identitate. Cardurile pot fi încărcate cu suma dorită de bani la punctele de reîncărcare marcate în Festival și vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de mâncare, băuturi răcoritoare sau alcoolice în perimetrul Festivalului;

·       cash (numerar)/card bancar personal -  exclusiv pentru achiziționarea de produse din shop (merchandise -  sacoșe, tricouri, cărți etc.) și sau servicii oferite în perimetrul Festivalului. 

10.4.                 Menținerea integrității cardului reîncărcabil este responsabilitatea exclusivă a Participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii sau distrugerii acestuia. 

10.5.                 Participanții pot face REFUND pentru fondurile rămase pe cardul reîncărcabil, până la finalizarea Festivalului, în data de 25 iunie 2023, la stand-urile special amenajate din interiorului Festivalului. 

11.  ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ȘI SIGURANȚA 

11.1.                 Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul perimetrului Festivalului. 

11.2.                 În timpul si în perimetrul Festivalului, din motive ce țin de securitate și siguranță, Participanții au cel puțin următoarele obligații:

·       să respecte indicațiile/instrucțiunile echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități și să colaboreze cu aceștia în caz de urgență. În cazul nefericit al unui incident cu violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor Participanți, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea Participanților implicați din zona în care se desfășoară evenimentul;

·       să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților sau orice fel de incidente suferite de propria persoană;

·       să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise (fumatul în spațiile închise din perimetrul Festivalului este strict interzis);

·       să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora, conform legislației în vigoare sau celor comunicate de către Organizator;

·       să respecte orice alte obligații prevăzute de prezentul Regulament. 

11.3.                 În timpul Festivalului, din motive ce țin de securitate și siguranță, Organizatorul își rezervă cel puțin dreptul:

·       de a limita sau stopa temporar accesul în anumite zone ale Festivalului, în cazul în care Organizatorul consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă;

·       de a întrerupe sau de a opri Festivalul, din motive independente sau din voința Organizatorului;

·       de a împiedica Participantul să părăsească perimetrul Festivalului până la o notificare ulterioară;

·       de a refuza accesul Participantului în perimetrul Festivalului sau de a scoate afară Participantul și de a-i interzice accesul în Festival, respectiv de a solicita intervenția organelor abilitate (dacă va considera necesar), în cazul în care Organizatorul constată încălcarea de către Participant a prezentului Regulament sau consideră că Participantul pune în pericol siguranța celorlalți Participanți sau creează o situație de disconfort pentru aceștia sau se comportă într-o manieră care afectează buna desfășurare a Festivalului sau atmosfera din Festival;  

·       de a aplica orice alte măsuri prevăzute de prezentul Regulament. 

12.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

12.1.  Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra:

·       numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci, precum și asupra materialelor, textelor și a tuturor informațiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe site-ul Festivalului sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul sau afișate sub orice formă în perimetrul Festivalului;

·       asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații și/sau personalul/voluntarii acestuia în cadrul Festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.;

Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. 

12.2.  Imaginile, logo-urile, textele partenerilor contractuali ai Organizatorilor aparțin acestora și sunt reproduse pe Site-ul Festivalului sau în zona Festivalului cu acordul lor. 

12.3.  Participantul nu poate utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații/materiale/opere, precum cele sus-menționate sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Organizatorului și/sau partenerilor contractuali ai Organizatorului. 

13.  LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI 

13.1.                 Având în vedere, în mod deosebit, eventualele măsuri de siguranță și securitate, capacitatea maximă în anumite zone ale Festivalului, logistica organizării Festivalului, Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare în Festival, posibilitatea Participantului de a intra la Festival sau de a intra la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul/activitatea dorită sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit asumarea oricărei răspunderi în acest sens. 

13.2.                 Organizatorul exclude, în mod deosebit, asumarea responsabilității pentru:

·       pierderea, deteriorarea sau furtul bunurilor Participantului;

·       stricăciuni petrecute în perimetrul Festivalului, care nu au fost cauzate în mod  direct și exclusiv de organizarea defectuoasă a Organizatorului;

·       disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și serviciilor (cum ar fi evoluția sau apariția pe scenă a unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Participantului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație);

·       prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor servicii și produse furnizate de partenerii contractuali în cadrul Festivalului;

·       activitățile sau omisiunile oricărui Participant sau animal de companie ori prejudiciile cauzate de aceștia oricărui bun sau terță persoană aflată în perimetrul Festivalului;

·       orice prejudiciu care poate să apară în afara perimetrului Festivalului sau pe drumul spre sau de la zona Festivalului;

·       organizarea și logistica transportului Participanților către și dinspre zona Festivalului;

·       modul în care se acordă prim ajutor și asistență medicală;

·       orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din incapacitatea de înțelegere sau utilizare a informației prezentate conform prezentului Regulament sau pe site-ul Festivalului. 

13.3.                 Atât înainte de ținerea Festivalului, cât și în timpul acestuia, în mod deosebit, Organizatorul își rezervă dreptul:

·       de a modifica unilateral Regulamentul chiar și imediat înainte de Festival, fără notificare prealabilă către Participanți. Dacă Regulamentul se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site-ul Festivalului (www.festivaluldunarii.ro).

·       de a modifica unilateral data Festivalului sau de a anula Festivalul din motive care țin de imposibilitatea organizării în condițiile dorite, în caz de forță majoră sau caz fortuit astfel cum sunt definite de normele legale în vigoare sau în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.

·       de a efectua modificări ale programului Festivalului (artistic, organizatoric, etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs;

·       de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, serviciile și produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități.

 

13.4.                 Participanții nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizatorului cu privire la aspectele/situațiile menționate, cu titlu limitativ, la punctele 13.1 – 13.3. de mai sus. 

13.5.                 În caz de forță majoră sau caz fortuit, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului, fără însă a putea fi ținut răspunzător în vreun fel fața de Participanții pentru aceste decizii. Sunt asimilate cazurilor de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la recomandările oficiale sau intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind de la autoritățile publice care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator. 

13.6.                 Organizatorul va răspunde exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod direct și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de Organizator și nu ar fi putut fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude, în măsura maximă permisă de lege, orice răspundere în legătură cu orice prejudiciu. 

13.7.                 Prin participarea în cadrul Festivalului și asumarea prezentului Regulament, Participanții iau notă în mod expres de faptul că:·       pot achiziționa produse și servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți parteneri contractuali și nu de către Organizator. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Participant și partenerul contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Participantului și partenerului contractual;

·       nu vor ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în cazul oricăror accidente și/sau orice daune suferite de aceștia în perimetrul Festivalului cauzate de acte, fapte sau omisiuni ale altor persoane fizice sau juridice (cum ar fi furnizorii de servicii, mâncare, băutură sau echipamente) și/sau care nu sunt cauzate de vina directă a Organizatorului;

·       consimt să li se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Organizator și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni;

·       în cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna femeilor gravide, copiilor sau persoanelor epileptice;

·       își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele  aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă un risc, își  asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin  participarea la eveniment. 

13.8.                 Participanții sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Organizatorului, partenerilor contractuali ai acestuia și altor Participanți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul. 

14.  ÎNREGISTRĂRI FOTO – VIDEO ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

14.1.                 Pentru motive de securitate, zona Festivalului este supravegheata cu camere video de către partenerii contractuali ai Organizatorului. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în perimetrul Festivalului, iar prin participarea la Festival vă oferiți explicit acordul pentru această prelucrare. 

14.2.                 Pe toată perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii acestuia sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia în perimetrul Festivalului. Prin participarea la Festival, luați la cunoștință și sunteți de acord că există posibilitatea de a apărea în aceste materiale, fără pretenții materiale sau de orice altă natură (inclusiv cele atașate drepturilor de imagine) asupra acestora. De asemenea, Organizatorul și/sau partenerii acestuia au dreptul de a folosi și publica aceste materiale prin mijloace diverse (e.g. platforme online, televiziune, presă scrisă etc.) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a acorda vreo compensație materială Participantului. 

14.3.                 Organizatorul va respecta legislația relevanta cu privire la protecția datelor cu caracter personal, in special Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CEE (GDPR). Datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar in baza unui temei juridic și cu luarea masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja in mod adecvat aceste date cu caracter personal si pentru a asigura confidențialitatea, integritatea si disponibilitatea acestora.. În acest sens, conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la  opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa www.festivaluldunarii.ro

14.4.                 Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă încurajam să consultați site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro

14.5.                 Participantul are dreptul să filmeze și/sau să fotografieze în perimetrul Festivalului doar în scop personal și doar cu echipamente neprofesionale (ex: telefon mobil, tabletă, aparat de fotografiat compact). În cazul în care există artiști care interzic filmatul și fotografiatul, Organizatorul va anunța publicul că acestea vor fi interzise în timpul reprezentației acestora.                               

15.  SANCȚIUNI 

15.1.                 Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui Participant în incinta Festivalului total sau parțial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta Festivalului, în cazul încălcării Regulamentului sau a unei legi în vigoare din România. 

15.2.                 Utilizarea de documente de identitate false va fi considerată fals privind identitatea conform art. 327 din Codul Penal și se va refuza intrarea în Festival. Organizatorul va redirecționa cazurile de fals către organele penale competente, pentru începerea urmăririi penale. 

16.  DISPUTE 

16.1.                 Orice conflict care se ivește între Organizator și Participant ca urmare a participării la Festival se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din București. 

16.2.                 Legea aplicabilă va fi legea română. 

17.  ALTE PREVEDERI 

17.1.                 Numele capitolelor sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentului Regulament. 

17.2.                 În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului Regulament nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauza declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului. 

17.3.                 Pentru orice alte detalii și informații legate de desfășurarea Festivalului privind orele de începere, programul activităților derulate, condițiile privind transportul și/sau parcarea, vă rugăm să accesați site-ul Festivalului www.festivaluldunarii.ro. Organizatorul recomandă Participanților să verifice eventualele detalii și informații cu privire la desfășurarea Festivalului pe site-ul Festivalului, anterior participării efective în cadrul Festivalului. 

©2023 Festivalul Dunării - Toate drepturile rezervate